Khuôn đổ resin hình quạt nan làm móc khóa màu vàng kim

5,000₫

Mô tả

1 khuôn đổ resin hình quạt nan làm mặt dây hoặc móc khóa
Kích thước 4cmx3cm
Số lượng 1 cái
Khung dày 2mm

Bình luận

Sản phẩm khác