3 Khung kim loại màu đồng đổ epoxy resin

25,000₫

Mô tả

Khung kim loại màu đồng đổ epoxy resin
Chất liệu nhôm giả đồng
Kích thước 4cm
Mẫu 1: mèo kitty 3 cái
Mẫu 2: bông hoa 3 cái
Mẫu 3: trái tim 4 cá

Bình luận

Sản phẩm khác