Bộ 3 phớt xốp 7 inches 18cm đánh bóng hoàn thiện 3 bước

150,000₫

Mô tả

BỘ 3 PHỚT XỐP 7 INCHES 18 CM ĐÁNH BÓNG HOÀN THIỆN 3 BƯỚC

Kích thước: đường kính 18 cm, độ dày 3cm

Phớt màu cam: Phớt thô phá xước bước 1, sử dụng cùng paste phá xước

Phớt màu xanh: Phớt đánh bóng bước 2 phá xước, sử dụng cùng paste tạo bóng

Phớt màu đen: Phớt mềm đánh bóng hoàn thiện bước 3, sử dụng cùng paste bảo vệ

Đế lông nỉ dán, chỉ cần dán vào đế hít của máy đánh bóng đồng tâm 

Bộ 3 sản phẩm

Bình luận

Sản phẩm khác