Bộ giấy nhám tờ đủ số từ 400 đến 3000 Grit

35,000₫

Mô tả

Bộ giấy nhám tờ đủ số từ 400 đến 3000 
Kích thước 9.6cm x 22.9 cm 
Gồm 9 tờ từ nhám phá đến nhám mịn 
400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 
Mỗi số 1 tờ. .

Bình luận

Sản phẩm khác