Cây cán mỏng đất sét tạo hình bằng gỗ

35,000₫

Mô tả

Cây cán mỏng đất sét tạo hình chất liệu: 
gỗ kích thước:
 20cmx2.8cm 
cán mỏng đất sét, dụng cụ tạo hình đất sét

Bình luận

Sản phẩm khác