Cọ Quét Sơn Đầu Vuông mềm

8,000₫

Mô tả

Cọ quét sơn dát vàng và sơn bóng đầu vuông
 
Kích thước: 
 
Đầu cọ 0.8cm 
 
Đầu cọ 1cm 
 
Đầu cọ 1.2cm 
 
Đầu cọ 2cm 
 
Đầu cọ 2.5 cm 
 
Bảng vuông sợi poly mềm.

Bình luận

Sản phẩm khác