Đất Sét Trắng Tự Khô 100G Điêu Khắc Nặn Mẫu Đúc Khuôn

40,000₫

Mô tả

Đất sét trắng tự khô 100G Mềm, nặng, khô tự nhiên trong không khí không cần nung hay gia nhiệt
 Ứng dụng: Nặn, điệu khắc vật mẫu để đổ silicone làm khuôn, lấy dấu mẫu, làm hoa đất,... 
dễ dàng pha màu acrylic để tạo nhiều màu sắc rực rỡ

Bình luận

Sản phẩm khác