Dây chuyền màu vàng kim để sử dụng nữ trang resin

10,000₫

Mô tả

Dây chuyền màu vàng kim để sử dụng nữ trang resin


Màu vàng kim sáng, chiều dài 40cm


Chiều dài phù hợp cho cả nam và nữ


Dây chuyền hạt mè 3 ly hoàn chỉnh đã có móc tròn và mo1v khóa, chỉ sử dụng với mặt dây resin


Có thể cắt ngắn dây để làm sản phẩm nhỏ như vòng tay, hoa tai dài.... 

Bình luận

Sản phẩm khác