Đế gắn phớt và phớt lông cừu 1 inch đánh bóng ( 2.54cm) cho máy mài mini

20,000₫

Mô tả

Đế gắn phớt gai dán 1 inch (2.54cm)
 Lông cừu đánh bóng 1 inch (2.54cm)
 chốt trục 6mm
 Gắn máy mài mini, máy khoan cầm tay đánh bóng nữ trang, vật dụng handmade nhỏ

Bình luận

Sản phẩm khác