Đĩa xốp đánh bóng 3M bước 2 (7inch - 18cm)

100,000₫

Mô tả

Kích thước: 7 inch (18cm)

Sử dụng cùng máy đánh bóng đồng tâm đế 7 inch

Paste đánh bóng 3M bước 2 06064

Công dụng:
Dùng đánh bóng bề mặt, kết hợp với paste đánh bóng bước 2


Xóa các vết sướt nhỏ và tinh trên bề mặt do bánh lông cừu gây ra ở bước 1


Sử dụng kết hợp với máy đánh bóng có đế gắn phớt 7 inch, sử dụng sau quy trình đánh bóng 3M Bước 1


Bình luận

Sản phẩm khác