Đĩa xốp đánh bóng 5 inches

40,000₫

Mô tả

Đĩa xốp đánh bóng 5 inches

Kích thước: 5 inches (12,5cm)

Sử dụng cùng máy đánh bóng đồng tâm đế 5 inch

Paste đánh bóng 3M bước 2 06064, các loại sáp phủ tạo bóng

Công dụng:
Dùng đánh bóng bề mặt, kết hợp với paste đánh bóng bước 2


Xóa các vết sướt nhỏ và tinh trên bề mặt do bánh lông cừu gây ra ở bước 1


Sử dụng kết hợp với máy đánh bóng có đế gắn phớt 5 inches

 sử dụng sau quy trình đánh bóng xóa xước với bánh lông 

Bình luận

Sản phẩm khác