Đĩa Xốp Đánh Bóng Xe hơi Bước 2 (7inch - 18cm)

80,000₫

Mô tả

Kích thước: 7 inch (18cm) 
2Sử dụng cùng máy đánh bóng đồng tâm đế 7 inch
 Paste đánh bóng 3M bước 2 06064 
Công dụng: 
Dùng đánh bóng bề mặt, kết hợp với paste đánh bóng bước 2 
Xóa các vết sướt nhỏ và tinh trên bề mặt do bánh lông cừu gây ra ở bước 1 
Sử dụng kết hợp với máy đánh bóng có đế gắn phớt 7 inch, sử dụng sau quy trình đánh bóng 3M Bước 1

Bình luận

Sản phẩm khác