Dung dịch đánh bóng bước 3 Farecla G3W106 1L

580,000₫

Mô tả

Dung dịch đánh bóng Bước 3 Farecla G3W106 PREMIUM LIQUID PROTECTION 1L

Được sử dụng vào bước cuối cùng trong quy trình đánh bóng bề mặt sản phẩm

Phủ lớp phân tử nhỏ bảo vệ bề mặt và làm tăng độ bóng

Quy trình sử dụng dung dịch đánh bóng bước 3:

_Lắc đều bình và bôi lên bề mặt

_Dùng máy đánh với phớt xốp mềm hoặc chỉ cần dùng khăn mềm lau nhẹ bề mặt

Quy trình đánh bóng bề mặt với bộ sản phẩm Farecla 3 bước

_Làm sạch xả nhám mịn bề mặt.

_Dùng paste phá xước bước 1 Farecla G3E101 với phớt lông cừu

Kết quả hình ảnh cho lông cừu đánh bóng

_Dùng paste tạo bóng bước 2 Farecla G3F101 với phớt xốp chuyên dụng

Kết quả hình ảnh cho farecla g3f101

Kết quả hình ảnh cho xốp đánh bóng

_Dùng dung dịch đánh bóng bảo vệ bề mặt bước 3 G3W106 cùng phớt xốp mềm để phủ lớp bảo vệ bề mặt cuối cùng

Kết quả hình ảnh cho farecla g3w106

Bình luận

Sản phẩm khác