Khuôn nhẫn resin 14 kích thước

45,000₫

Mô tả

Khuôn silicone làm nhẫn resin handmade 
Khuôn có 2 loại nhẫn
Loại. 1: nhẫn bảng hẹ tròn gồm 7 size tương ứng 7 ô
Loại 2: khuôn nhẫn đa giác gồm 7 size tương ứng 7 ô 
Kích thước khuôn 25cm x 8.5cm

Bình luận

Sản phẩm khác