Khuôn Resin hạt charm có lỗ sẵn

40,000₫

Mô tả

Khuôn resin đổ hạt charm có xỏ lỗ sẵn
_Hình tròn
_Hình oval
_Hình vuông
_Hình tứ giác
Chất liệu Silicone trong
Mỗi khuôn có 6 ô

Bình luận

Sản phẩm khác