Khuôn resin hạt charm xỏ dây

28,000₫

Mô tả

Khuôn resin hạt xỏ dây vải tròn và vuông 
Khuôn có 6 ô
Mẫu 1: hạt vuông 16mm 
Mẫu 2: hạt vuông 12mm 
Mẫu 3: hạt tròn 16mm 
Mẫu 4: hạt tròn 12mm

Bình luận

Sản phẩm khác