Khuôn resin khối cầu 3 ô

30,000₫

Mô tả

Khuôn silicone đổ khối cầu 3 ô 
 
Kích thước khối cầu 
 
Khối cầu đường kính 2,5cm 
 
Khối cầu đường kính 2cm 
 
Khối cầu đường kính 1,5cm

Bình luận

Sản phẩm khác