Khuôn Resin mặt dây chuyền

20,000₫

Mô tả

Khuôn Resin mặt dây chuyền có xỏ lỗ sẵn
Khuôn tròn giọt nước
Kích thước khuôn
6cmx8cm

Bình luận

Sản phẩm khác