Khuôn resin ngọc bội phật

25,000₫

Mô tả

Khuôn resin ngọc bội hình phật 
Chất liệu silicone trong suốt 
Có 5 mẫu 
Phật di lăc, phật quan âm, ngọc miếng vuông, khóa may mắn, hoa thiên cốt

Bình luận

Sản phẩm khác