Khuôn Silicone đổ Resin hạt Charm đa giác

28,000₫

Mô tả

Khu6on silicone đổ hạt Charm Resin đa giác
Mỗi khuôn 6 ô
Kích thước hat: 12mm-16mm
Phân loại: hạt 12mm
hạt 16mm
chất liệu silicone tron

Bình luận

Sản phẩm khác