Khuôn silicone khối cầu 3 ô

35,000₫

Mô tả

Khuôn silicone đổ khối cầu 3 ô

Kích thước khối cầu 

Khối cầu đường kính 2,5cm

Khối cầu đường kính 2cm

Khối cầu đường kính 1,5cm


Bình luận

Sản phẩm khác