Khuôn silicone resin ngọc bội

40,000₫

Mô tả

Khuôn silicone resin ngọc bội

Mẫu 1: hình long phụng

Mẫu 2: hình hoàng hạc

Kích thước 4.5cm

Chất liệu: silicone trong mờ

Bình luận

Sản phẩm khác