Kim Tuyến ngũ sắc hũ 50ml

35,000₫

Mô tả

Kim tuyến ngũ sắc hũ 50g 
Vật liệu trang trí cho sản phẩm đúc Resin, slime, nail móng tay, vẽ áo, tô tượng,..... 
Hũ nắp 50ml

Bình luận

Sản phẩm khác