Phụ kiện sticker hình con sứa trang trí resin

8,000₫

Mô tả

Tấm sticker hình con sứa trang trí resin
 Kích thước 17cmx12cm 
Số lượng 1 tấm
 Hình con sứa trang trí resin, làm phụ kiện hoặc móc khóa

Bình luận

Sản phẩm khác